PERSONĪBA – IZAUGSME - IZGLĪTĪBA – DROŠA DARBA SĀKUMS – SADARBOJAMIES?!

Mācību programmas

1.  Profesionālās pilnveides izglītības programmas:

 • darba aizsardzība un drošība (60 st.)
 • ugunsdrošība un aizsardzība (160 st.)

2. Uzticības personu sagatavošana (40 st.)

3. Atbildīgie speciālisti ugunsdrošībā (20 st.)

4. Profesionālās izglītības programmas:

 • mazumtirdzniecības veikala pārdevējs (480 st.)
 • elektromontieris (640 st.)
 • kokapstrādes operators (480 st.)
 • sanitārtehnisko iekārtu montētājs (640 st.)

5. Modulārās izglītības programmas:

 • valsts valoda (zemākais līmenis), 120 st.
 • valsts valoda (vidējais līmenis), 120 st.
 • valsts valoda (augstākais līmenis), 120 st.
 • datorzinības (bez priekšzināšanām), 120 st.
 • datorzinības (ar priekšzināšanām), 120 st.
 • angļu valoda (bez priekšzināšanām), 120 st.
 • angļu valoda (ar priekšzināšanām), 150 st.
 • projektu vadība (bez priekšzināšanām), 120 st.
 • projektu vadība (ar priekšzināšanām), 120 st.
 • saimniecības vadīšana, 150 st.
 • virtuves strādnieka darbs, 150 st.
 • pārdevēja darbs kioskā, 150 st.
 • klientu, pacientu reģistrēšana, 150 st.

6. Neformālās izglītības programmas:

 • valsts valoda
 • angļu valoda
 • vācu valoda
 • datorzinības
 • projektu vadība
 • uzņēmējdarbība
 • vadības pamati
 • darba likumdošana un darba aizsardzība
 • pamatprasmes darbā ar elektroietaisēm
 • u. c.
 

Mūsu partneri